- ایت الله هاشمی درگذشت. این خبر را در تلگرام و پس از کشیدن دو دندان شنیدم تا ناراحتی امشب مضاعف شود. بی شک ایشان سیاستمداری بی بدیل و تاثیرگذار در تاریخ نیم قرن اخیر ایران بود. خداوند رحمتش کند. خیلی ناگهانی از دنیا رفت و خبر فوتش شوکه کننده بود.

- دندان کشیدن غربت خاصی دارد. بخشی از وجودت که از کودکی با تو بوده از تو جدا میشود. امروز دو دندان را کشیدم و لثه ام جراحی شد و سپس بخیه خورد که ابدا اسان نبود. 

منبع : کمیکارروز عجیب
برچسب ها : دندان