- عزیران عزیزند ولی سخن دل را برای اهل دل می گویم. توجهی به بالا و پایین شدن رغبت خوانندگان ندارم چون هم ناشناس می نویسم و هم اینکه هدف چنین چیزی نیست. اینجا برای من بلا تشبیه به مثابه همان چاهی ست که علی (ع) در آن فریاد می زد. این فراز و نشیب نطق من در اینجا مصادف می شود با قبض و بسط احوالاتم. 
- موسیقی سرمستان با صدای علیرضا افتخاری را گوش می دهم. حقیقتا بر دل می نشیند.
منبع : کمیکارخلوت شبانه
برچسب ها :